AKT Kandidatenlijst voor een Krachtig Woensdrecht

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst
De volledige lijst is ook te raadplegen via deze link.

Geplaatst in Uncategorized, Verkiezingen 2022 | Reacties uitgeschakeld voor AKT Kandidatenlijst voor een Krachtig Woensdrecht

Ludo Bolders draagt stokje over aan John Mathijssen

In een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van AKT is unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur en de fractie om John Mathijssen te benoemen tot lijsttrekker van AKT voor de gemeenteraadverkiezingen, die op 16 maart 2022 gehouden worden.

Daarmee heeft Ludo Bolders, die vanaf de oprichting van de partij devoorman is, het lijsttrekkersstokje formeel overgedragen aan John Mathijssen. Ludo Bolders blijft actief in de partij, maar heeft er voorgekozen om bij de aanstaande verkiezingen plaats 2 van de kandidatenlijst te bezetten.

John is sinds 2012 politiek actief voor AKT in de gemeente Woensdrecht. Eerst als burgerraadslid en de laatste 6,5 jaar als raadslid.

John: “De politiek in gaan doe je niet voor jezelf, maar om dienstbaar te zijn aan de samenleving waar je ook zelf deel van uitmaakt. Het gaat er bij AKT niet om dat je nastreeft wat je als persoon wilt, maar dat je nastreeft wat de gemeenschap nodig heeft. Dat is de manier van werken waarop we onze missie willen bereiken en waarop de inwoners van onze gemeente AKT mogen aanspreken.”

De volledige kandidatenlijst voor AKT wordt in de ledenvergadering van januari 2022 definitief vastgesteld.

AKT staat voor een gemeente waar het goed is om op te groeien, goed is om te wonen, te werken en zeker goed is om oud te worden. Vandaag, morgen en in de verdere toekomst.

Geplaatst in 2021, Verkiezingen 2022 | Reacties uitgeschakeld voor Ludo Bolders draagt stokje over aan John Mathijssen

AKT zoekt versterking

Dit jaar bestaat Alle Kernen Troef (AKT) 10 jaar!

10 jaar waarin wij van begin af aan kritisch zijn geweest over het beleid van de gemeente Woensdrecht. Oplossingen zoeken voor problemen die inwoners van de gemeente Woensdrecht, zoals u, ervaren. AKT stelt de inwoner voorop.

Een terugblik op een aantal zaken waar AKT het initiatief voor heeft genomen:

–     Blijversleningen
Zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving.
–     Openbare toiletten in onze gemeente
Met gebruik van bestaande accommodatie in de behoefte van de mensen voorzien.
–     Rent -a-boa
Om de tijd van de Boa zo productief mogelijk te laten zijn, gericht op het oplossen van problemen in onze gemeente.
–     Géén reclamebelasting voor ondernemers
Het verhinderen van de reclamebelasting was de grote wens van de kleine zelfstandige.

AKT met mekaar, voor mekaar!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de fractie en het bestuur. AKT streeft ernaar om een zo breed mogelijk kader aan kennis te verzamelen binnen fractie en bestuur. Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen op onze site: www.allekernentroef.nl. Spreken onze ideeën u aan? Voelt u zich betrokken bij uw gemeente? Denkt u dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan AKT, en dus in feite, aan uw gemeente?

In het voorjaar van 2020 vindt een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur gekozen. Het zou fantastisch zijn als u uw kennis met de partij wilt delen en een functie in ons bestuur ambieert.

Indien u geïnteresseerd bent in een functie in de fractie of in het bestuur van AKT, dan horen wij dit graag. Spreek één van de raadsleden aan of stuur een mail naar interim-voorzitter Edwin van der Wal. Ter bereiken op 06-53 70 40 58 of via email: info@allekernentroef.nl.

Geplaatst in 2020 | Reacties uitgeschakeld voor AKT zoekt versterking

Woensdrecht wil het treinstation terug

Er liggen ambities voor hoger onderwijs en ook bieden de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid op en rond het business Park Aviolanda voldoende perspectief om eens na te denken om het treinstation terug naar Woensdrecht te halen.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2020-2023 werd dit nog als een grap betiteld door de andere fracties. Niets is minder waar. De media heeft onze plannen inmiddels opgepakt en naast een krantenbericht in BNDeStem is er ook bij Omroep Brabant zowel op TV als op RADIO aandacht aan besteed.

Link naar de tv uitzending ge gaan (vanaf minuut 07:29)
Link naar de radio uitzending (vanaf minuut 17:30)

Bron: fotoarchief Heemkundekring “Het Zuidkwartier”
Geplaatst in 2019 | Reacties uitgeschakeld voor Woensdrecht wil het treinstation terug

Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

In de opinieraad Ruimte van 18 juni 2019 is het raadsvoorstel “Aanpassing afvalstoffenheffing en ophaalfrequentie restafval” behandeld. Voorgesteld werd het tarief voor storten van restafval in de ondergrondse restafvalcontainers te verhogen van € 0,75 naar € 1,00.

Het betreft hier 335 huishoudens, die zich aangemeld hebben voor de pilot om tegen inlevering van hun zwarte restafvalcontainer een jaar lang mee te doen om hun restafval in één van de ondergrondse restafvalcontainers te deponeren. Alle Kernen Troef (AKT) vindt het onacceptabel om tijdens het spel de regels te veranderen en raadslid Mathijssen heeft daarover vragen gesteld.

Het college heeft hierop positief gereageerd met een aangepast voorstel om de tarieven tot einde pilot te handhaven tot € 0.75 per inworp.

In de raadsinformatienota, die op 3 juli 2019 behandeld wordt, is opgenomen:

“Pilot deelnemers hebben voor de duur van de pilot vrijstelling van de verhoging en betalen t/m het einde van de pilot (vastgesteld op 01-04-2020) het tarief van € 0,75 per inworp.

Geplaatst in 2019, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk