Ludo Bolders draagt stokje over aan John Mathijssen

In een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van AKT is unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur en de fractie om John Mathijssen te benoemen tot lijsttrekker van AKT voor de gemeenteraadverkiezingen, die op 16 maart 2022 gehouden worden.

Daarmee heeft Ludo Bolders, die vanaf de oprichting van de partij devoorman is, het lijsttrekkersstokje formeel overgedragen aan John Mathijssen. Ludo Bolders blijft actief in de partij, maar heeft er voorgekozen om bij de aanstaande verkiezingen plaats 2 van de kandidatenlijst te bezetten.

John is sinds 2012 politiek actief voor AKT in de gemeente Woensdrecht. Eerst als burgerraadslid en de laatste 6,5 jaar als raadslid.

John: “De politiek in gaan doe je niet voor jezelf, maar om dienstbaar te zijn aan de samenleving waar je ook zelf deel van uitmaakt. Het gaat er bij AKT niet om dat je nastreeft wat je als persoon wilt, maar dat je nastreeft wat de gemeenschap nodig heeft. Dat is de manier van werken waarop we onze missie willen bereiken en waarop de inwoners van onze gemeente AKT mogen aanspreken.”

De volledige kandidatenlijst voor AKT wordt in de ledenvergadering van januari 2022 definitief vastgesteld.

AKT staat voor een gemeente waar het goed is om op te groeien, goed is om te wonen, te werken en zeker goed is om oud te worden. Vandaag, morgen en in de verdere toekomst.

Geplaatst in 2021, Verkiezingen 2022 | Reacties uitgeschakeld voor Ludo Bolders draagt stokje over aan John Mathijssen

AKT zoekt versterking

Dit jaar bestaat Alle Kernen Troef (AKT) 10 jaar!

10 jaar waarin wij van begin af aan kritisch zijn geweest over het beleid van de gemeente Woensdrecht. Oplossingen zoeken voor problemen die inwoners van de gemeente Woensdrecht, zoals u, ervaren. AKT stelt de inwoner voorop.

Een terugblik op een aantal zaken waar AKT het initiatief voor heeft genomen:

–     Blijversleningen
Zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving.
–     Openbare toiletten in onze gemeente
Met gebruik van bestaande accommodatie in de behoefte van de mensen voorzien.
–     Rent -a-boa
Om de tijd van de Boa zo productief mogelijk te laten zijn, gericht op het oplossen van problemen in onze gemeente.
–     Géén reclamebelasting voor ondernemers
Het verhinderen van de reclamebelasting was de grote wens van de kleine zelfstandige.

AKT met mekaar, voor mekaar!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de fractie en het bestuur. AKT streeft ernaar om een zo breed mogelijk kader aan kennis te verzamelen binnen fractie en bestuur. Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen op onze site: www.allekernentroef.nl. Spreken onze ideeën u aan? Voelt u zich betrokken bij uw gemeente? Denkt u dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan AKT, en dus in feite, aan uw gemeente?

In het voorjaar van 2020 vindt een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur gekozen. Het zou fantastisch zijn als u uw kennis met de partij wilt delen en een functie in ons bestuur ambieert.

Indien u geïnteresseerd bent in een functie in de fractie of in het bestuur van AKT, dan horen wij dit graag. Spreek één van de raadsleden aan of stuur een mail naar interim-voorzitter Edwin van der Wal. Ter bereiken op 06-53 70 40 58 of via email: info@allekernentroef.nl.

Geplaatst in 2020 | Reacties uitgeschakeld voor AKT zoekt versterking

Woensdrecht wil het treinstation terug

Er liggen ambities voor hoger onderwijs en ook bieden de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid op en rond het business Park Aviolanda voldoende perspectief om eens na te denken om het treinstation terug naar Woensdrecht te halen.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2020-2023 werd dit nog als een grap betiteld door de andere fracties. Niets is minder waar. De media heeft onze plannen inmiddels opgepakt en naast een krantenbericht in BNDeStem is er ook bij Omroep Brabant zowel op TV als op RADIO aandacht aan besteed.

Link naar de tv uitzending ge gaan (vanaf minuut 07:29)
Link naar de radio uitzending (vanaf minuut 17:30)

Bron: fotoarchief Heemkundekring “Het Zuidkwartier”
Geplaatst in 2019 | Reacties uitgeschakeld voor Woensdrecht wil het treinstation terug

Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

In de opinieraad Ruimte van 18 juni 2019 is het raadsvoorstel “Aanpassing afvalstoffenheffing en ophaalfrequentie restafval” behandeld. Voorgesteld werd het tarief voor storten van restafval in de ondergrondse restafvalcontainers te verhogen van € 0,75 naar € 1,00.

Het betreft hier 335 huishoudens, die zich aangemeld hebben voor de pilot om tegen inlevering van hun zwarte restafvalcontainer een jaar lang mee te doen om hun restafval in één van de ondergrondse restafvalcontainers te deponeren. Alle Kernen Troef (AKT) vindt het onacceptabel om tijdens het spel de regels te veranderen en raadslid Mathijssen heeft daarover vragen gesteld.

Het college heeft hierop positief gereageerd met een aangepast voorstel om de tarieven tot einde pilot te handhaven tot € 0.75 per inworp.

In de raadsinformatienota, die op 3 juli 2019 behandeld wordt, is opgenomen:

“Pilot deelnemers hebben voor de duur van de pilot vrijstelling van de verhoging en betalen t/m het einde van de pilot (vastgesteld op 01-04-2020) het tarief van € 0,75 per inworp.

Geplaatst in 2019, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

AKT-raadslid John Mathijssen, het West-Brabantse geluid van Lokaal Brabant


Massaal is er tijdens de gemeentelijke verkiezingen gestemd op lokale politieke partijen en dat is terug te zien in het beleid van veel gemeenten. Landelijke stokpaardjes vind je niet in de lokale politiek, nee dat wat lokaal leeft is lokaal het belangrijkste.
Landelijk en provinciaal hebben de lokale partijen nauwelijks een stem in de bestuurlijke organen. De benauwende en strak aangetrokken touwtjes  bediend door de landelijke partijen werken verstikkend als het gaat om lokale oplossingen. Lokale en provinciale leden van landelijke partijen kunnen vaak geen kant op als het gaat om lokaal beleid.

Dat kan en moet anders, vindt John.

“Kom maar achterom”, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren. “Kom maar achterom” staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin, een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde, maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Lokaal Brabant koestert het specifieke karakter van deze veelzijdige provincie en bovenal de mensen die er wonen, werken en recreëren. Lokaal Brabant gelooft in de kracht van Brabanders die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de overheid die warmte en die zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak voor de Provincie. Een Provincie die het lef heeft een eigen koers te varen en regio’s en gemeenten de ruimte geeft dat ook te doen.

Kom maar achterom!

Lokaal Brabant heeft een duidelijk eigen gezicht dat in West Brabant gestalte wordt gegeven door onder andere John Mathijssen, raadslid in Woensdrecht voor de lokale partij AKT. John, een realistische man die gaat voor uitdagingen en oplossingen die wat hem betreft per kern, dorp of stad mogen verschillen. Juist dat maatwerk in oplossingen kan het grote verschil maken. Oplossingen die voor heel Brabant gelijk zijn bestaan bijna niet, laat staan voor heel Nederland.
Daarom is het zo belangrijk dat het geluid dat je hoort, als je achterom komt aan de keukentafel, wordt gehoord. Dus geen strakke touwtjes, touwtjes die het provinciale bestuur beteugelen, vanuit de landelijke politiek maar directe lijnen vanaf de keukentafels zodat er in Den Bosch de juiste oplossingen kunnen worden ondersteund.

John heeft dat wel heel letterlijk opgevat in zijn eigen huis, de voordeur komt uit in de keuken en iedereen komt toch nog achterom. Dus hoe je dan ook bij John komt, de keuken is plek waar het gebeurt. Lokaal Brabant is de enige partij in Brabant waar John zich in kan vinden. Een sterk verkiezingsprogramma dat overal past. Geen vooringenomen standpunten maar ruimte die overal past. Dat is zoals John politiek ziet, zijn inzet is er voor de inwoners en wat de inwoners als goed en prettig ervaren, daar gaat hij vol voor. Dat is ook zijn belangrijkste motivatie, de inwoners als uitgangspunt voor een mooier Brabant met aandacht voor alle belangrijke thema’s zoals mobiliteit, natuur en milieu, werkgelegenheid, wonen, recreëren, sport, maar dan wel op een manier die lokaal past en ondersteunt door een sterk Brabants bestuur dat dichtbij de inwoners staat. Niet links, rechts of in het midden, nee, Lokaal Brabant kiest voor lokale oplossingen zoals de bewoners dat ook willen.

Daarom is een stem op John een stem op jezelf. Alleen Lokaal Brabant is diepgeworteld in de lokale samenleving, daar waar het moet gebeuren.

Geplaatst in 2019, PS2019 | Reacties uitgeschakeld voor AKT-raadslid John Mathijssen, het West-Brabantse geluid van Lokaal Brabant