Privacy – AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Bescherming gegevens

Alle Kernen Troef houdt een ledenlijst bij, die uitsluitend toegankelijk én raadpleegbaar is voor secretaris én penningmeester. Andere persoonsgegevens, dan de gegevens van de leden, worden binnen de vereniging niet verwerkt. 

De persoonsgegevens van de leden worden (behoudens wettelijk voorschrift) niet aan derden ter beschikking gesteld en zijn ook niet door derden te raadplegen.

Uitzondering voor gegevens bestuursleden: De persoonsgegevens van de bestuurs- en fractieleden worden, met toestemming van hen, gepubliceerd op de website. 

Inschatting privacy risico

De gegevensverwerking brengt (gelet op de genomen maatregelen en afgesproken procedures) geen hoog privacy risico met zich mee.