Leemberg

Status

  • Leemberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Ossendrecht.
  • De buurtschap Leemberg valt onder het dorp Ossendrecht.

Naam

Oudere vermeldingen

1899 Leemberg

Naamsverklaring

  • “Waarschijnlijk naar een uit leem (grondsoort) bestaande berg ‘oprijzing, verhevenheid’” (1).
  • “Leem werd gebruikt voor het bakken van stenen en aardewerk. De steen- en pottenbakkerijen van Oosterhout waren na die van Bergen op Zoom de bekendste uit Noord-Brabant*1. Leem werd ook gebruikt voor het besmijten van weegten en voor de vloeren van huis en schuur. In een hele reeks dorpen vindt men op vrij geringe diepte leemlagen in de ondergrond.
    Het meest frequente toponiem met leem is Leemputten: deze naam komt in wel meer dan tien verschillende nederzettingen voor. Met leem vinden wij verder gecombineerd: Leemstuk, Leemakker, Leemheining, Leemspui, Leemkuilen, Leemweide en Leemveld (en natuurlijk Leemberg, maar die wordt niet genoemd omdat (89) alleen op de Baronie betrekking heeft, red.). Onder Oosterhout ligt een perceel met de naam ‘Int Leem’. Het element leem komt weinig voor in Alphen, Dongen, Etten en Zundert en veel te Gilze en Princenhage” (89).

    • 1 Zie voor een toelichting hierop bij Boswachterij Dorst.

Ligging

De buurtschap Leemberg ligt direct Z van Ossendrecht, rond de wegen Leemberg en Hageland.

Statistische gegevens

Leemberg omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.