Woensdrecht wil het treinstation terug

Er liggen ambities voor hoger onderwijs en ook bieden de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid op en rond het business Park Aviolanda voldoende perspectief om eens na te denken om het treinstation terug naar Woensdrecht te halen.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2020-2023 werd dit nog als een grap betiteld door de andere fracties. Niets is minder waar. De media heeft onze plannen inmiddels opgepakt en naast een krantenbericht in BNDeStem is er ook bij Omroep Brabant zowel op TV als op RADIO aandacht aan besteed.

Link naar de tv uitzending ge gaan (vanaf minuut 07:29)
Link naar de radio uitzending (vanaf minuut 17:30)

Bron: fotoarchief Heemkundekring “Het Zuidkwartier”
Geplaatst in 2019 | Reacties uitgeschakeld voor Woensdrecht wil het treinstation terug

Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

In de opinieraad Ruimte van 18 juni 2019 is het raadsvoorstel “Aanpassing afvalstoffenheffing en ophaalfrequentie restafval” behandeld. Voorgesteld werd het tarief voor storten van restafval in de ondergrondse restafvalcontainers te verhogen van € 0,75 naar € 1,00.

Het betreft hier 335 huishoudens, die zich aangemeld hebben voor de pilot om tegen inlevering van hun zwarte restafvalcontainer een jaar lang mee te doen om hun restafval in één van de ondergrondse restafvalcontainers te deponeren. Alle Kernen Troef (AKT) vindt het onacceptabel om tijdens het spel de regels te veranderen en raadslid Mathijssen heeft daarover vragen gesteld.

Het college heeft hierop positief gereageerd met een aangepast voorstel om de tarieven tot einde pilot te handhaven tot € 0.75 per inworp.

In de raadsinformatienota, die op 3 juli 2019 behandeld wordt, is opgenomen:

“Pilot deelnemers hebben voor de duur van de pilot vrijstelling van de verhoging en betalen t/m het einde van de pilot (vastgesteld op 01-04-2020) het tarief van € 0,75 per inworp.

Geplaatst in 2019, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

AKT-raadslid John Mathijssen, het West-Brabantse geluid van Lokaal Brabant


Massaal is er tijdens de gemeentelijke verkiezingen gestemd op lokale politieke partijen en dat is terug te zien in het beleid van veel gemeenten. Landelijke stokpaardjes vind je niet in de lokale politiek, nee dat wat lokaal leeft is lokaal het belangrijkste.
Landelijk en provinciaal hebben de lokale partijen nauwelijks een stem in de bestuurlijke organen. De benauwende en strak aangetrokken touwtjes  bediend door de landelijke partijen werken verstikkend als het gaat om lokale oplossingen. Lokale en provinciale leden van landelijke partijen kunnen vaak geen kant op als het gaat om lokaal beleid.

Dat kan en moet anders, vindt John.

“Kom maar achterom”, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren. “Kom maar achterom” staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin, een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde, maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Lokaal Brabant koestert het specifieke karakter van deze veelzijdige provincie en bovenal de mensen die er wonen, werken en recreëren. Lokaal Brabant gelooft in de kracht van Brabanders die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de overheid die warmte en die zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak voor de Provincie. Een Provincie die het lef heeft een eigen koers te varen en regio’s en gemeenten de ruimte geeft dat ook te doen.

Kom maar achterom!

Lokaal Brabant heeft een duidelijk eigen gezicht dat in West Brabant gestalte wordt gegeven door onder andere John Mathijssen, raadslid in Woensdrecht voor de lokale partij AKT. John, een realistische man die gaat voor uitdagingen en oplossingen die wat hem betreft per kern, dorp of stad mogen verschillen. Juist dat maatwerk in oplossingen kan het grote verschil maken. Oplossingen die voor heel Brabant gelijk zijn bestaan bijna niet, laat staan voor heel Nederland.
Daarom is het zo belangrijk dat het geluid dat je hoort, als je achterom komt aan de keukentafel, wordt gehoord. Dus geen strakke touwtjes, touwtjes die het provinciale bestuur beteugelen, vanuit de landelijke politiek maar directe lijnen vanaf de keukentafels zodat er in Den Bosch de juiste oplossingen kunnen worden ondersteund.

John heeft dat wel heel letterlijk opgevat in zijn eigen huis, de voordeur komt uit in de keuken en iedereen komt toch nog achterom. Dus hoe je dan ook bij John komt, de keuken is plek waar het gebeurt. Lokaal Brabant is de enige partij in Brabant waar John zich in kan vinden. Een sterk verkiezingsprogramma dat overal past. Geen vooringenomen standpunten maar ruimte die overal past. Dat is zoals John politiek ziet, zijn inzet is er voor de inwoners en wat de inwoners als goed en prettig ervaren, daar gaat hij vol voor. Dat is ook zijn belangrijkste motivatie, de inwoners als uitgangspunt voor een mooier Brabant met aandacht voor alle belangrijke thema’s zoals mobiliteit, natuur en milieu, werkgelegenheid, wonen, recreëren, sport, maar dan wel op een manier die lokaal past en ondersteunt door een sterk Brabants bestuur dat dichtbij de inwoners staat. Niet links, rechts of in het midden, nee, Lokaal Brabant kiest voor lokale oplossingen zoals de bewoners dat ook willen.

Daarom is een stem op John een stem op jezelf. Alleen Lokaal Brabant is diepgeworteld in de lokale samenleving, daar waar het moet gebeuren.

Geplaatst in 2019, PS2019 | Reacties uitgeschakeld voor AKT-raadslid John Mathijssen, het West-Brabantse geluid van Lokaal Brabant

Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Bescherming gegevens

Alle Kernen Troef houdt een ledenlijst bij, die uitsluitend toegankelijk én raadpleegbaar is voor secretaris én penningmeester. Andere persoonsgegevens, dan de gegevens van de leden, worden binnen de vereniging niet verwerkt.

De persoonsgegevens van de leden worden (behoudens wettelijk voorschrift) niet aan derden ter beschikking gesteld en zijn ook niet door derden te raadplegen.

Uitzondering voor gegevens bestuursleden: De persoonsgegevens van de bestuurs- en fractieleden worden, met toestemming van hen, gepubliceerd op de website.

Binnenkort treft u hier het Privacybeleid

Geplaatst in 2018 | Reacties uitgeschakeld voor Privacy en AVG

Verkiezingskrant 2018-03-22

Ook na de verkiezingsdag weer een nieuwe krant.
De laatste in deze serie.
Klik op de foto voor de volledige versie.

 

Geplaatst in 2018, Verkiezingen 2018 | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingskrant 2018-03-22