Eiland

Status

  • Eiland is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Huijbergen.
  • De buurtschap Eiland valt onder het dorp Huijbergen.

Naam

Oudere vermeldingen

1865 Het Eiland

Naamsverklaring

  • “Ten oosten van Hoogerheide lag vroeger een klein meer met een eilandje. Hiernaar heette het water Het Eiland en op deze benaming gaat de huidige plaatsnaam terug” (1).
  • “Oostelijk van Huijbergen heeft een vrij sterke afwateringsstroom gelopen en dwars door Huijbergen een zwakkere stroom, terwijl Huijbergen zelf erg moerassig was en naar het oosten en zuiden omsloten werd door een heuvelrug, waarvan nu nog resteren: de Zevenheuveltjes en de Staartseduinen. Een stukje van de zwakkere stroom kennen wij nog onder de naam Eiland, een zeer waterig gebied in Huijbergen. Dit Eiland werd zowel aan de oost- als aan de westzijde begrensd door een hogergelegen heuvelachtig terrein” (18).

Ligging

Eiland ligt direct W van Huijbergen, rond de weg Eiland en de rotonde Huijbergseweg / Abdijlaan / Putsebaan / Westerstraat.

Statistische gegevens

De buurtschap Eiland omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners. De Westerstraat ligt grotendeels binnen de bebouwde kom. Aan de Putsebaan liggen voornamelijk recreatiewoningen van camping Staartse Duinen. De Huijbergseweg valt onder Hoogerheide.

Natuur en recreatie

In 2014 is, als compensatie voor de uitbreiding en dus verdere ‘verstening’ van nieuwbouwwijk De Hoef in Hoogerheide, in de buurtschap Eiland natuurgebied Het Eiland aangelegd. Er zijn poelen gegraven, er is een talud aangelegd langs de Blikloop, zodat amfibieën makkelijker het water in en uit kunnen, en er is een verbindingssloot aangelegd. Het voormalige akkerbouwgebied, dat wordt beheerd door Brabants Landschap, is een ecologische verbindingszone, dat wil zeggen dat het voor dieren een verbinding vormt tussen verschillende omliggende natuurgebieden, waardoor ze makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen trekken en zo hun leefgebied kunnen vergroten.