Calfven

Status

 • Calfven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Ossendrecht.
 • De buurtschap Calfven heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is deels een 30 km-zone, maar valt voor de postadressen onder het dorp Ossendrecht.

Naam

Oudere vermeldingen

Kalfveen, Kalfenne, 1353 Calfvenne, 1429 Calfenne, 1840 Kalfven.

Naamsverklaring

Een ven is een niet afwaterend meertje of uitgeveende plas in bos of heidegebied. In het 1e deel schuilt wel kalf ‘kalf’, dat een enkele maal de betekenis kan hebben van ‘klein water (of eiland) naast een groter’, maar dit lijkt hier niet het geval.(1)

Ligging

De buurtschap Calfven ligt NW van Ossendrecht, ZO van Woensdrecht, ZW van Hoogerheide, rond de weg Calfven (de weg van Hoogerheide naar Ossendrecht) en de daaraan gelegen zijwegen Heistraat, Trambaan, Bergstraat, Vierwindenlaan, Calfvenseweg, Schenkelweg, De Maareberg, Zouteweg, Perenbergseweg, Zandstraat en Klein Brembrood.

Statistische gegevens

 • In 1840 omvatte de buurtschap Calfven 24 huizen met 98 inwoners.
 • Tegenwoordig heeft Calfven ca. 180 huizen met ca. 400 inwoners.

Geschiedenis

De heerlijkheid Calfven, geheel door Ossendrecht omgeven, wordt in de 14e eeuw voor het eerst vermeld, was slechts 26 hectare groot en bestond in feite uit niet meer dan een landhuis met een bijbehorend smal, langgerekt perceel van het Hoge tot in de Schelde. Formeel gezien was het een lage heerlijkheid, inclusief het recht om er schepenen aan te stellen. Dat een heer van Calfven daar ooit gebruik van maakte, is niet gebleken. De heerlijkheid Calfven bleef tot 1773 een afzonderlijk leengoed.

Ook de beetwortelfabriek die hier vroeger functioneerde, heette Kalfven.

Door Calfven liep vroeger de tramlijn van de Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen – Bergen op Zoom – Tholen.

Verhalen over de Geuzenkei te Calfven, die nog tot enkele jaren geleden nabij de kruising Trambaan – Vier Windenlaan lag, en die de vermoedelijke scheiding vormde tussen de heerlijkheden van Ossendrecht en Calfven anno 1350. Tegenwoordig ligt een deel van de inmiddels in stukken uiteengevallen kei nog bij huize Calfven.

Recente ontwikkelingen

 • Bestemmingsplan bebouwde kom Ossendrecht en Calfven.
 • Na de val van de Berlijnse Muur en het verbeteren van de betrekkingen tussen Oost- en West-Europa, besloot het Rijk tot opheffing van de ca. 50 mobilisatiecomplexen in ons land, waaronder Mobilisatiecomplex Calfven. In 2000 is het terrein aangekocht door Stichting De Luchtballon uit Oudenbosch, die er een bepaald ‘zinvolle herbestemming’ aan hebben gegeven. De stichting organiseerde er namelijk kampen voor jeugd met een handicap of beperking. Helaas heeft de stichting het financieel niet kunnen bolwerken en is zij eind 2013 failliet gegaan.
 • Inwoners van Calfven vrezen dat de voorzieningen in de buurtschap achteruitgaan respectievelijk niet met de tijd meegaan; zo verdwijnen waarschijnlijk de bushaltes uit de buurtschap en wordt de buurtschap vooralsnog niet aangesloten op glasvezel.

Bezienswaardigheden

 • Het Huis Calfven (Calfven 42) is een 18e-eeuws dubbel herenhuis. Tot de boerderijgebouwen behoort een Vlaamse schuur met zadeldak. Aan de voorzijde leidt een fraaie lindelaan naar de antieke voordeur.
 • Vanuit het relatief hooggelegen Calfven (het ligt op de Brabantse Wal) hebt u een fraai uitzicht over de polders tussen Noord-Brabant en Zeeland, die van de 15e tot de 19e eeuw vanuit de Brabantse Wal zijn aangelegd. U kunt onder meer Zeeland zien liggen.

Jaarlijkse evenementen

 • Calfven Highland Games (op een zondag in juli).
 • Ronde van Calfven (wielrennen, weekend begin september) met kermis en live-muziek.