Verkiezingsprogramma 2022-2026 – KRACHTIG WOENSDRECHT

De inwoners en ondernemers van de gemeente Woensdrecht verdienen een betrouwbare en transparante overheid gericht op een duurzame en solidaire toekomst.
AKT levert hieraan een bijdrage door:
• Een leefomgeving waarbij tegen elke vorm van criminaliteit wordt opgetreden;
• Voldoende zorg te bieden voor iedereen die dat nodig heeft;
• Iedereen te laten wonen tegen betaalbare prijzen;
• Duurzame ontwikkelingen van bedrijven te stimuleren;
• De Brabantse Wal te koesteren en in te zetten voor toerisme.
Naast onze speerpunten zijn er ook onderwerpen, die zeker gelijkwaardige aandacht zullen krijgen. Zorg voor een prettige leefomgeving, goede besteding van de beschikbare financiën en de gesprekken met inwoners, zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een betrokken samenleving. Hierbij werken inwoners en overheid in alle openheid samen binnen ieders kunnen. Het uiteindelijke doel is een eigentijdse gemeente, waarin geleefd, gewerkt en ontspannen wordt met respect voor elkaar: een (h)echte samenleving.

AKT is er in geslaagd een onderscheidend verkiezingsprogramma 2022-2026 samen te stellen. Dit programma is de basis voor de manier waarop de uitdagingen en problemen de komende periode worden aangepakt en heeft de titel:

KRACHTIG WOENSDRECHT

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

AKT ziet een mooie toekomst voor Woensdrecht. De fractie is meer dan gemotiveerd om de ontwikkelde visie samen met u te realiseren.

Uw steun wordt gewaardeerd.

Het verkiezingsprogramma is online beschikbaar en ook te downloaden via deze link.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.