Kernen

Houd de kernen levend.

Een van de grootste opdrachten van de politiek, maar ook van de burgers van de Gemeente Woensdrecht is de kernen levend te houden. De burgers van de gemeente hebben dat inmiddels goed begrepen. Het aantal burgerinitiatieven en het actieve verenigingsleven laat zien dat de burgers dit onderwerp zeer serieus nemen. Als je de programma’s van de politieke partijen leest zou je verwachten dat het de politieke ook ernst is. Op een aantal fronten is dat ook zo, maar op een aantal fronten voelen de burgers van gemeente die niet in de kern Hoogerheide wonen zich tekort gedaan. Woningbouw vindt de komende jaren voor een groot deel plaats in Hoogerheide, concentratie van winkels vindt plaats in Hoogerheide en de loketten van de Gemeente en BWI zijn ook in Hoogerheide. Gelukkig, door burgerinitiatieven worden de kernen levend gehouden, maar of dat op lange termijn duurzaam houdbaar is, zal de toekomst uitwijzen. AKT maakt zich ernstige zorgen.