Korteven

Status

  • Korteven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht.
  • De buurtschap Korteven valt onder het dorp Hoogerheide.

Naam

Oudere vermeldingen

Korteveen, Kortveen, Kortven, circa 1400 Corttevenne, 1523 Cortevenne.

Naamsverklaring

“Samenstelling van kort ‘kort’ (als tegengesteld aan lang) en ven ‘niet afwaterend meer of uitgeveende plas in hei of bos’. De naam is te vergelijken met elders in Brabant voorkomende namen als Kortven, Langeven, Rondven, Blokven enzovoort” (1).

Ligging

Korteven ligt 2 km N van Woensdrecht en Hoogerheide, rond de ‘oksel’ van de A58, rond de afslag Hoogerheide, waar deze weg afbuigt richting Zeeland. En rond het Z deel van de Antwerpsestraatweg (W van de A58) en de Groeneweg (O van de A58).

Statistische gegevens

“Het gehucht Korteven bestaat uit zes huizen, waaronder eene grutterij, zijnde vroeger een herberg geweest, bekend onder den naam van Rustwat, waardoor dit gehucht meestal onder dien naam bekend is, en zelfs op kaarten voorkomt” (2).

Geschiedenis

“De lage gronden van Korteven zijn in 1728 ingedijkt.” (25)