Maarten de Graaf

Maarten de Graaf
Burgerlid

De Deltawerken – eerst Philipsdam en toen de Stormvloedkering in de Oosterschelde – trokken mij in 1977 van Friesland naar Brabant. Na eerst in Bergen op Zoom gewoond te hebben, trok ik na een paar jaar in bij mijn huidige echtgenote Annelies. We hebben een dochter, een schoonzoon en een wolk van een kleindochter. Verder twee paarden en twee katten. Hoewel ik ben opgeleid als ingenieur betonconstructie ben ik door een aaneenschakeling van toevalligheden vooral werkzaam geweest in de bedrijfsvoering; overheidsfinanciën, organisatiekunde en kwaliteitszorg.

ACTIEF

Vanaf april 2014 vertegenwoordig ik als burgerraadslid Alle Kernen Troef in de Opinieraad Bestuur en ben ik vervanger voor de Opinieraad Ruimte. Daarnaast neem ik deel aan de gemeentelijke werkgroep Financiën.

Lokale politiek is niet helemaal nieuw voor mij. Toen Huijbergen nog een zelfstandige gemeente was, was ik actief lid van de lokale partij Algemeen Belang (Huijbergen) en ik heb in 1996/1997 ook aan de wieg gestaan bij de geboorte van het huidige ABZ. Een actief lidmaatschap voor deze partij was al snel niet meer te combineren met mijn werk, en enkele jaren geleden bleek mij ook nog dat ABZ en ik inmiddels zo ver uit elkaar waren gegroeid dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd en actief lid werd bij Alle Kernen Troef.

AKT

We komen er steeds meer achter dat voor een gelukkig leven welzijn veel belangrijker is dan welvaart. Dat welzijn kan volgens mij het best gedijen binnen een veilige, overzichtelijke geborgenheid van je directe leefomgeving
Ik geloof niet dat grote multinationals en grote ver van de burger afstaande overheden een dergelijke leefomgeving kunnen creëren. Gewoon niet omdat zij hun bestaansrecht ontlenen aan winstmaximalisatie en efficiencyverbetering; twee dingen die leiden tot welvaart, maar niets te maken hebben met welzijn. De huidige trend van steeds grotere gemeenten, die steeds verder afstaan van de bevolking en die steeds minder zelf doen en meer en meer taken uitbesteden vind ik dan ook een gruwel.

Om weer terug te keren naar de menselijke maat en naar de kleinschaligheid waarin de gemeente zelf haar taken uitvoert moet het roer echt om, maar de partijen van de gevestigde orde kunnen of willen dat maar niet voor elkaar krijgen. In AKT trof ik een jonge en gedreven lokale partij met als belangrijkste kenmerken waarom moeilijk doen als het eenvoudig kan, recht door zee, een open oog en oor voor alle burgers en ondernemers, buiten de gebaande paden durven denken en handelen. Kortom de enige partij binnen onze gemeente die wil werken aan de broodnodige ommezwaai binnen de gemeente Woensdrecht.