Pilot ondergrondse restafvalcontainers, tarief blijft gelijk

In de opinieraad Ruimte van 18 juni 2019 is het raadsvoorstel “Aanpassing afvalstoffenheffing en ophaalfrequentie restafval” behandeld. Voorgesteld werd het tarief voor storten van restafval in de ondergrondse restafvalcontainers te verhogen van € 0,75 naar € 1,00.

Het betreft hier 335 huishoudens, die zich aangemeld hebben voor de pilot om tegen inlevering van hun zwarte restafvalcontainer een jaar lang mee te doen om hun restafval in één van de ondergrondse restafvalcontainers te deponeren. Alle Kernen Troef (AKT) vindt het onacceptabel om tijdens het spel de regels te veranderen en raadslid Mathijssen heeft daarover vragen gesteld.

Het college heeft hierop positief gereageerd met een aangepast voorstel om de tarieven tot einde pilot te handhaven tot € 0.75 per inworp.

In de raadsinformatienota, die op 3 juli 2019 behandeld wordt, is opgenomen:

“Pilot deelnemers hebben voor de duur van de pilot vrijstelling van de verhoging en betalen t/m het einde van de pilot (vastgesteld op 01-04-2020) het tarief van € 0,75 per inworp.

Dit bericht is geplaatst in 2019, Politiek. Bookmark de permalink.