AKT zoekt versterking

Dit jaar bestaat Alle Kernen Troef (AKT) 10 jaar!

10 jaar waarin wij van begin af aan kritisch zijn geweest over het beleid van de gemeente Woensdrecht. Oplossingen zoeken voor problemen die inwoners van de gemeente Woensdrecht, zoals u, ervaren. AKT stelt de inwoner voorop.

Een terugblik op een aantal zaken waar AKT het initiatief voor heeft genomen:

–     Blijversleningen
Zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving.
–     Openbare toiletten in onze gemeente
Met gebruik van bestaande accommodatie in de behoefte van de mensen voorzien.
–     Rent -a-boa
Om de tijd van de Boa zo productief mogelijk te laten zijn, gericht op het oplossen van problemen in onze gemeente.
–     Géén reclamebelasting voor ondernemers
Het verhinderen van de reclamebelasting was de grote wens van de kleine zelfstandige.

AKT met mekaar, voor mekaar!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de fractie en het bestuur. AKT streeft ernaar om een zo breed mogelijk kader aan kennis te verzamelen binnen fractie en bestuur. Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen op onze site: www.allekernentroef.nl. Spreken onze ideeën u aan? Voelt u zich betrokken bij uw gemeente? Denkt u dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan AKT, en dus in feite, aan uw gemeente?

In het voorjaar van 2020 vindt een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur gekozen. Het zou fantastisch zijn als u uw kennis met de partij wilt delen en een functie in ons bestuur ambieert.

Indien u geïnteresseerd bent in een functie in de fractie of in het bestuur van AKT, dan horen wij dit graag. Spreek één van de raadsleden aan of stuur een mail naar interim-voorzitter Edwin van der Wal. Ter bereiken op 06-53 70 40 58 of via email: info@allekernentroef.nl.

Dit bericht is geplaatst in 2020. Bookmark de permalink.