Henk van de Brug

Henk van de Brug
Fractie ondersteuner

In 2009 ben ik in Putte komen wonen met mijn partner Monique. Ik werkte toen nog in Rotterdam en maakte lange dagen. In januari 2014 werd duidelijk dat mijn baan op zou gaan houden. In augustus 2015 hield door een reorganisatie mijn baan als manager in een leer/werkbedrijf werkelijk op te bestaan. Na 43 jaar kwam ik thuis te zitten.

Dat was voor mij de reden een lang gekoesterde wens ten uitvoer ten gaan brengen. Op lokaal en provinciaal mij actief te gaan bezig houden met alles wat mensen raakt. Naast de politiek en de andere activiteiten geniet ik erg van het bourgondische van Brabant en Vlaanderen, ik wandel erg graag en met mijn partner bezoek ik vele evenementen in de wijde omgeving Vooral in Vlaanderen zijn veel bijzondere activiteiten waar we van genieten. In de zomer kun je me tegen komen met mijn scooter in de wijde omgeving van Gemeente Woensdrecht.

ACTIEF

Voor AKT ben ik burgerlid sinds april 2014 voor de opinieraad samenleving en vervanger voor de opinieraden ruimte en bestuur. Daarnaast ben ik fractiesecretaris. Ik heb ook zitting in de raadswerkgroep Sociaal Domein.
Naast burgerlid voor AKT ben ik bestuurslid van de KBO in Putte, secretaris Stichting Lichtstoet Woensdrecht, Senior cliëntondersteuner WMO, workshopleider aanpassen bestaande woningbouw tot levensloopbestendig, VOA vrijwillig ouderen adviseur, werkgroep lid Zorg coöperatie Putte en verder ben ik in de provincie Noord Brabant actief bij het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en KBO-Brabant.

AKT

De laatste 20 jaar heb ik bij een woningcorporatie en een leer/werkbedrijf in een leidinggevende functie mij bezig gehouden met maatschappij en mensen. Binnen de Gemeente Woensdrecht wil ik ook mijn bijdrage leveren in Sociale Domein. AKT is een partij naar mijn hart, dicht bij de burgers en de taal van burgers sprekend en begrijpend, een sociale en liberale partij. AKT is niet bang voor confrontaties maar gaat open de strijd in waar het gaat om de belangen van burgers en ondernemers. Een partij met een sociaal hart zonder de zweverigheid van de socialisten, een liberale partij als het gaat om de uitgaven, eerst verdienen dan pas uitgeven. Zeggen waar het op staat, dat spreekt mij bijzonder aan. Wat dat betreft is AKT de enige lokale partij, niet gebonden aan een landelijke partij, die op komt voor alle burger en ondernemers in alle kernen.