Paul Konings

Paul Konings
Bestuursvoorzitter

Als geboren en getogen inwoner van Hoogerheide (1946) ben ik al vroeg in aanraking gekomen met de lokale politiek in Woensdrecht. Als jeugdig organisator van wielerwedstrijden op gewone fietsen (Brabants Kampioenschap) kreeg ik te maken met allerlei problemen rond de vergunningen.

Later werd ik geconfronteerd met een onteigeningsprocedure van de grond van mijn ouders. Het optreden van de toenmalige bestuurders van de gemeente was buitengewoon onrechtvaardig. Dit alles heeft er voor gezorgd dat ik niet aan de kant wilde blijven staan maar zelf deel wilde uitmaken van de lokale politiek.

ACTIEF

In 1974 ben ik voor de PvdA in de gemeenteraad van Woensdrecht gekomen, tussen 2006 en 2010 was ik wethouder sociale aangelegenheden. Het einde van mijn gemeenteraadsperiode was maart 2014. In juni 2013 nadat ik de PvdA-fractie had verlaten ben ik overtuigd AKT lid geworden. Thans ben ik vanaf november 2014 voorzitter van AKT.

Het grote graaien bij banken en grote bedrijven heeft mij extra gemotiveerd om van een landelijke partij naar een jonge lokale partij te gaan. Ik geloof dat we op gemeentelijk niveau rechtvaardigere verhoudingen zouden kunnen creëren. Om dit te bereiken moet onze gemeente zelfstandig blijven! Want hoe groter de gemeente hoe minder de betrokkenheid van de inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat juist de cohesie tussen burger en politiek beter af is in een kleine zelfstandige gemeente. Daarnaast vind ik samenwerking tussen de verschillende gemeentes beter dan herindeling.

AKT

Mijn ambities als voorzitter van AKT zijn het versterken en vergroten van de partij, het aanbrengen van een goede structurele bestuurlijke organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Ik wil mijn bijdrage leveren bij het leiden van AKT naar bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Woensdrecht.