Ad Meesters

Ad Meesters
Penningmeester

Allergisch ben ik voor onrechtvaardigheid. Zo kon ik het niet aanzien als de jongen achterin de klas, de zwakste van de groep, op z’n kop kreeg van de onderwijzer als er in die hoek weer eens wat voorgevallen was, waar hij part noch deel aan had. Ik reageerde dan met: “Maar meneer, Sjoerd deed niks.” De reactie van de frik was dan steevast: “Meesters, bemoei je er niet mee.” Je kunt je voorstellen dat ik van die onderwijzer ook niks meer aan nam. Die hang naar rechtvaardigheid komt misschien voort uit een grondhouding die ik al vroeg bij mij ontdekte: eerlijkheid. Ik begreep bijvoorbeeld niet dat anderen bij spelletjes en sportwedstrijdjes vals speelden of niet tegen hun verlies konden.

Dan word je volwassen en ga je je interesseren voor politiek. Je streven is een rechtvaardige maatschappij. Maar wat is dat? Wat voor de een rechtvaardig is, is dat niet voor een ander. Je kunt niet simpel weg in ‘zwart – wit’ denken. Steeds moet je afwegingen maken en dat maakt het politiek handelen er niet eenvoudiger op.

Geboren in 1948 in Bergen op Zoom en na vele verhuizingen uiteindelijk in Huijbergen beland. Mijn loopbaan speelde zich grotendeels af in het onderwijs. Als leraar algemene vakken gaf ik even les aan de toenmalige Mavo Edward Jenner en aan de LTS in Ossendrecht (OLV ter Duinen). In 1977 werd ik leraar wis- en natuurkunde aan de MTS in Bergen op Zoom, later opgenomen in het ROC West-Brabant en omgedoopt tot het Markiezaatcollege. Ik heb altijd veel plezier beleefd in dat onderwijs, de omgang met collega’s en leerlingen was zoals die moest zijn: ongedwongen, respectvol en samen gaan voor het einddoel: een diploma.

ACTIEF

Mijn hoofdtaak is het penningmeesterschap. Belangrijk vind ik dat de financiën verantwoord besteed moeten worden, op basis van een begroting. De boekhouding moet zo opgezet worden dat die transparant is en voor een ieder controleerbaar. Aan het begin en einde van een boekjaar geven de balansen inzicht in de financiële situatie.

Naast mijn penningmeesterschap voor AKT ben ik ook penningmeester van de
vereniging van eigenaren van de Groenendries en van bridgeclub Klein Slem, beide te Huijbergen. Mijn vrije tijd wordt gevuld met bridgen, muziek maken (saxofoon) vogels kijken en genealogie.

AKT

Mijn keuze voor AKT was snel gemaakt. De landelijke partijen die ook plaatselijk vertegenwoordigd zijn, danken hun zetel(s) aan wat zich op landelijk gebied afspeelt. Hun visie op de plaatselijke politiek is samen te vatten in een reeks gemeenplaatsen. De andere lokale partij is in mijn ogen ingedommeld.