Blog 2016-01

Uitzending gemist

Donderdag 14 juli 2016 werden o.a. de jaarrekening 2015 en de perspectievennota 2016-2020 behandeld door de gemeenteraad van Woensdrecht. Niets bijzonders zult u zeggen, maar het tegendeel is waar.

Jammer dat de raadsvergadering niet op beeld terug te zien is. Vol overtuiging begon CDA-raadslid De Vos te vertellen, dat er niemand in de gemeente te vinden is, die maar enigszins belangstelling zou hebben om de openbare vergaderingen op beeld en geluid live te volgen. Voorbijgaand aan het feit, dat er in de opinieraad 2 weken daarvoor belangstellenden waren voor de motie over het Hof van Holland. Zij bleven zelfs tot half elf ’s avonds op de onzachte stoelen van de publieke tribune zitten om daar lijdzaam te moeten horen, dat hun belangen niet verder besproken werden, maar werden doorgeschoven naar de raadsvergadering. Ik zou ook niet blij zijn op zo’n moment.

Terugkijken en –luisteren op een moment en plaats wat jou het beste uitkomt. Dat is toch de toekomst! Bijkomend voordeel is dat je blunders en grappige momenten nog jaren kunt bekijken. Ik vraag me echt af welke kwalificatie het betoog van De Vos krijgt. Bij aanvang tegen het besluit zijn en na schorsing en intern overleg met coalitiepartij ABZ helemaal voor het voorstel. Typisch CDA.

En wat te denken van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en wegen. De Woensdrechtse regering bij monde van ABZ-fractieleider Schuurbiers roept dan wel met veel bombarie dat ze een fout gemaakt heeft en dat de bezuiniging op het onderhoud teruggedraaid moet worden naar een niveau dat kwalitatief nog hoger is dan voor de bezuinigingsoperatie. Maar hij vergeet de stukken te lezen waarin wethouder Van Agtmaal aangeeft ook het kwaliteitsniveau van de wegen weer op peil te wil brengen. Schuurbiers, die al een tijdje de stoeptegels en straatklinkers ingeruild heeft voor bakstenen en dakpannen, wil daar niets van weten en CDA en VVD volgen natuurlijk plichtsgetrouw. De motie van AKT zal volgend jaar wel door hen worden ingediend. Onze steun heb je alvast.

En dan de veiligheid in onze gemeente. Bij alle partijen hoog in het vaandel. Maar van aanleg van zebrapaden willen ze niets weten. Op verzoek van wethouder Van Agtmaal kwam AKT wederom met de motie om verlichting van de fietspaden te realiseren. De door Van Agtmaal zelf aangeleverde tekst van de motie was klip en klaar. Het zou hem zelfs steunen in Den Bosch. Dit wilde hij in de vergadering niet bevestigen en de motie werd zelfs verworpen. Hoe serieus moeten we de CDA-wethouder nu nemen? En hoe serieus moeten we de coalitie nog nemen als ze veiligheid zo belangrijk vinden?

De motie om de vrijgevallen subsidie van zes ton te behouden voor geluidswerende maatregelen aan wegen, is door ons niet ingediend. In een tête-à-tête met wethouder Van Agtmaal vertelde hij dat deze gelden in 2017 ingezet gaan worden voor aanpassingen aan de Antwerpsestraatweg en Calfven. Ja, daar waar hij nu zijn huisje gaat bouwen. Hopelijk deze keer wel: Een man, een man. Een woord een woord.

Niemand mag buiten de boot vallen! 7% van de Woensdrechtenaren heeft een inkomen onder de armoedegrens. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten. Om  ABZ-wethouder Van der Beek de overgebleven middelen van 2015 te laten behouden voor extra maatregelen om een daling van dat percentage in te kunnen zetten, wilde AKT de wethouder helpen. Als een gebeten hond, blafte hij dat hij er al mee bezig was en onze steun niet nodig heeft. Het was in zijn ogen populisme. Kennelijk mogen we hem niet wijzen op zijn zwakke punten. Vervolgens gaat het WMO-overschot van € 1,2 miljoen naar de Algemene Reserve. Is hij dan toch volgend jaar de roepende in de woestijn, waarvoor AKT hem in 2014 al genomineerd heeft?

En dan de ruzie, die ABZ-wethouder De Waal heeft met de ondernemingsraad. Die wordt weggewimpeld door te zeggen, dat het slechts een meningsverschilletje is en ze met elkaar in onderhandeling zijn. Beste wethouder, het is geen verkoop van een Spaanse villa. Het gaat hier wel om mensen!

En tot slot ook nog goed nieuws. VVD-raadslid Bolders wordt Abraham en trakteerde de aanwezigen op een snack als aperitief voor de jaarlijkse barbecue. En daar bleef het niet bij. Volgende jaar 3 in plaats van 2 tikken op de Saverpas en 10% korting voor de hondenbezitters. Als cadeautje vraagt hij een fietspad van Putte naar Huijbergen, maar daar hebben we geen 9 ton voor over.

Namens AKT, wens ik u allen fijne zomermaanden toe.

Dit bericht is geplaatst in 2016, Blog Posts. Bookmark de permalink.